Zdenka Mrnčová - husle, perkusie, spev

Zdenka Mrnčová - husle, perkusie, spev

Zdenka prišla do kapely ako posledná. Husličky túto našu muziku zaujímavo farebne dotvorili a Zdenku sme oficiálne pasovali za kapelového šoféra.