v Radoli lialo, takže sme ľuďom zahrali v kaštieli

v Radoli lialo, takže sme ľuďom zahrali v kaštieli